Feestelijk openings-event op zaterdag 25 mei van 16-19 uur

Growth Perspectives | Bart Nelissen & Dirk-jan Davids

24 mei – 29 juni 2024
Openingstijden: elke vrijdag en zaterdag van 12-18 uur

Op vrijdag 24 mei opent in Atelier K84 de duo-expositie Growth Perspectives van beeldmakers Bart Nelissen en Dirk-jan Davids.

In onze snel veranderende wereld nodigt Growth Perspectives uit tot reflectie op de voortdurende expansie van de menselijke invloed op onze omgeving.

Dirk-jan’s werk verkent de verstedelijking van de bebouwde omgeving terwijl Bart zich verdiept in de wereld van data en digitalisering. Twee onderwerpen die met de aanhoudende woningnood en de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie actueler zijn dan ooit. Het werk van deze kunstenaars wordt gekenmerkt door vernieuwende en ruimtelijke expressie en daagt de traditionele grenzen van de fotografie uit.

Growth Perspectives daagt de kijker uit om na te denken over hoe wij ons als mens verhouden tot de groei in verstedelijking en digitalisering van onze wereld.

Gedurende de openingstijden zullen Bart en Dirk-jan zelf in de kunstruimte aanwezig zijn om hun werk aan belangstellenden te kunnen toelichten.

GROWTH PERSPECTIVES

In een tijd waarin de stad onverminderd blijft groeien en de digitalisering van onze samenleving ongekende hoogten bereikt, bevragen Bart Nelissen en Dirk-jan Davids de invloed van deze ongebreidelde groei op onze leefomgeving.

Bart duikt daarvoor diep in de wereld van data, waarbij hij de ongrijpbare aard van deze digitale wereld onderzoekt en visualiseert in een imaginair landschap. Aan de andere kant plaatst Dirk-jan de huidige bebouwde omgeving in een nieuw perspectief, waar de fysieke grenzen van steden vervagen en verstedelijking zich als een organisch proces manifesteert.

Beide werelden, de zichtbare stad en de onzichtbare wereld van data, ontmoeten elkaar in deze tentoonstelling ook in vorm en presentatie. Het werk van beide kunstenaars kenmerkt zich door het gebruik van abstractie, geometrische vormen en ruimtelijke composities bestaande uit verschillende beeldlagen waardoor nieuwe dimensies ontstaan.
 

Bart Nelissen

Bart Nelissen (Deurne 1973) studeerde in 2023 af aan de Fotoacademie in Amsterdam met zijn serie ‘Datascapes’ waarin hij de steeds verder groeiende digitale datawereld visualiseert als gelaagde landschappen in de cloud. Voor deze serie reduceerde hij digitale fotografische beelden tot een set van abstracte elementen en geometrische vormen. Door deze beeldlagen digitaal te ordenen en combineren ontstaan nieuwe ruimtelijke composities met complexe patronen. In het proces liet hij zich leiden door de onderliggende natuur van data als een abstracte afspiegeling van de werkelijkheid, een projectie van de menselijke rationaliteit op de natuurlijke chaos om ons heen en een poging om subjectiviteit te vertalen naar objectiviteit.

In zijn werk onderzoekt Bart hoe wij ons als mens nog kunnen verhouden tot de complexe en steeds verder geïndustrialiseerde en technologische wereld die we om ons heen bouwen. Hij belicht daarbij de rol van technologie en innovatie, maar werpt ook zijn licht op de schaduwzijde daarvan. Qua vorm beperkt Bart zich niet tot werk in 2D maar verkent hij ook gebruik van video en objecten in 3D.

Bart exposeerde eerder bij Rotterdam Photo in 2022 en werd geselecteerd voor GUP New Dutch Photography Talent in 2022.

Meer over Bart Nelissen

Dirk-jan Davids

Dirk-jan Davids (Nijmegen 1965) is gefascineerd door de bebouwde wereld waarin we leven, een wereld die door verstedelijking continu verandert. De mate waarin wij als mensen daar vorm aan geven of op reageren zet Dirk-jan in een nieuw perspectief. De beelden die hij maakt zijn een reactie op de bestaande wereld om ons heen. Het illustreert zijn visies op wat de stad nodig heeft of wat zou kunnen gebeuren als de stad door blijft groeien. Zijn werken zijn bijna altijd 3D (foto-)collages waarin thema’s als anonimiteit, monotonie en privacy zichtbaar zijn.

Dirk-jan is in 2020 afgestudeerd aan de Fotoacademie in Amsterdam met zijn project ‘Versteend’. Zijn werk beweegt zich meer en meer richting abstractie maar het overkoepelende thema verstedelijking blijft zijn inspiratiebron. Na zijn afstuderen is zijn werk o.a. tentoongesteld tijdens Rotterdam Art Week 2021, in het Nieuwe Instituut in Rotterdam en heeft hij een solotentoonstelling gehad in het Hedendaags Kunstkabinet in ’s Hertogenbosch. Daarnaast is Dirk-jan lid van één van de oudste kunstenaarsverenigingen in Nederland, Sint Lucas in Amsterdam.

Meer over Dirk-jan Davids