Atelier K84

Monique Belier | Inner Movement

12 juli – 7 september 2024
Feestelijke opening vrijdag 12 juli 17-20h; officiële opening om 18h met fotograaf Boris Hamilton

Op vrijdag 12 juli 2024 opent in Atelier K84 de première solo-expositie ‘Inner Movement’ van de in 2023 aan de Fotoacademie afgestudeerde beeldend kunstenaar Monique Belier.

Inner Movement‘ is de overkoepelende titel van het werk dat Monique het afgelopen jaar heeft voltooid en bestaat naast haar succesvolle afstudeerproject, het photo-artist boek ‘Where the spirit meets the bone‘, ook uit twee nieuwe, lopende projecten met een verdere verdieping van haar eerdere werk. Beelden van de nieuwe projecten ‘In search of Nijinsky’ en ‘Treading Water’ zullen voor het eerst tijdens deze expositie te bewonderen zijn!

De focus van Monique Belier ligt op het verdiepen in aspecten van de menselijke psyche, en het zichtbaar maken van emoties waarvoor we vaak geen woorden hebben. Beweging is een essentieel onderdeel van haar fotografie en noodzakelijk om deze emoties vast te leggen, maar is niet het doel op zich. Noemenswaardig in dit verband is dat Monique, voordat ze besloot een carrièreswitch te maken, twintig jaar als ondernemer, docent en maker in de danswereld heeft gewerkt.

Veel van de beelden gaan over een diepgewortelde angst om te verdwijnen, niet gezien te worden of verteerd te worden. Hiermee verkent Monique haar eigen ervaringen met een paniekstoornis die sinds 2017 een belangrijke rol in haar leven speelt. De verhalen die naar voren komen zijn rauw en persoonlijk, maar tegelijkertijd universeel en herkenbaar. Monique nodigt het publiek uit om zichzelf te herkennen in het werk, waarin zowel het onderwerp als de omgeving de innerlijke beweging van onze diepste emoties weerspiegelen. Gedurende de openingstijden zal Monique zelf in Atelier K84 aanwezig zijn om haar werk aan belangstellenden te kunnen toelichten.


MONIQUE BELIER

De Nederlandse fotograaf Monique Belier (1971) is in 2023 afgestudeerd aan de Fotoacademie in Amsterdam. Haar internationaal gelauwerde afstudeerproject, vastgelegd in fotokunstenaarsboek ‘Where the spirit meets the bone’, is verkrijgbaar via boekhandels zoals Tipi Bookshop in Brussel, Le Bal in Parijs en andere winkels in onder meer Milaan, Lissabon en Londen. Daarnaast is het opgenomen in de fotoboeken-bibliotheek in Salzburg en werd het gecureerd door vooraanstaande instellingen zoals Huis Marseille en Foam in Amsterdam.

In 2023 werd Monique geselecteerd als Fresh Eyes-talent, wat leidde tot haar deelname aan Haute Photography in Amsterdam. Bovendien werd ze gekozen voor het OFF Bratislava festival om haar boek te presenteren. Haar werk kreeg verdere lof en werd opgenomen door Robin Titchener in de lijst van de beste fotoboeken van 2023. Monique’s werk is te zien geweest in diverse tijdschriften en tentoongesteld in Nederland en Zürich.

Monique is momenteel uitgenodigd door Palm Tree Workshops om in september een Masterclass van Raymond Meeks bij te wonen en ze nam in mei 2024, op uitnodiging, deel aan de Masterclass Week van Origini Edizioni in Livorno, Italië. Zij is lid van Atelier Néerlandais in Parijs en sinds oktober 2023 curator van fototentoonstellingen bij De Engelbewaarder in Amsterdam.

 

 
Inner Movement

Where the spirit meets the bone

Voor een ander zijn het misschien gewoon dansers, maar voor Monique Belier vertegenwoordigen ze fragmenten van het leven, van haar leven. Als voormalig danser en choreograaf met een complexe innerlijke belevingswereld, is het vaak een zoektocht om uit te drukken wat zich van binnen afspeelt. Dans vertaalt haar innerlijke beweging, beter dan woorden dat kunnen. Het gaat niet om dans, maar om het overbrengen van gevoelens en emoties waar we geen woorden voor hebben.

Hiernaast een deel van een review over het fotoboek door de Engelse fotoboeken-verzamelaar en -recensent Robin Titchener.

“This beautiful debut from Dutch photographer Monique Belier is a visual dialogue, a love letter to dance. A conversation between photographer and practitioner, it is a body of work that is shot through with both the understanding and empathy of one whose lifeblood is rooted in the art form. Both teacher and choreographer, to discover that Belier has a background in dance comes as no surprise, her love of the medium is imbued in every image.

Belier’s images observe these moments of purity.

Physical sculpture and contortion.
Unrestrained and without boundaries or rules.
The creation of art is indeed an intimate process.

This spontaneous expression is the kinetic equivalent of Miles Davis or
Charlie Parker in full flow.

A disconnect of breath and notes, soaring like birdsong,
Of jazz made physical.
Of oil hitting canvas,
A chorus of colours, animating and stimulating.

Whether laid down on canvas with a surgeon’s precision or hurled across a welcoming and expectant limbo, its destination is the same, a rapture returned.

The meticulous perfection of a Canaletto or Wyeth.
Or the abstract modernist landscape of aural splashes, stabs and sweeps.

Twombly in motion.

Behind the eyes worlds unfold and yes, spirit meets bone.”

Klik hier voor de volledige review door Robin Titchener
Inner Movement

In search of Nijinsky (werktitel)

Bij ‘In Search of Nijinsky’ gebruikt Monique de in Kiev geboren (1889) danser Vaslav Nijinsky als uitgangspunt. Gefascineerd door deze man, streeft zij ernaar zijn essentie te belichamen. Hij wordt beschouwd als de grootste danser van het begin van de 20e eeuw, geroemd om zijn buitengewone vaardigheden en de diepe, intense manier waarop hij karakters uitbeeldde. Hij was gedurfd innovatief in zijn bewegingen, een ware pionier van de hedendaagse dans. Hij danste om zichzelf uit te drukken.

Wat Monique het meest boeit zijn zijn dagboeken, geschreven in 1919 net voordat hij de diagnose schizofrenie kreeg en werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De teksten lijken rechtstreeks uit zijn pen te zijn gevloeid, zijn gedachten buitelen over elkaar heen. Het is alsof wat hij vroeger uitdrukte door middel van dans, nu werd vastgelegd in zijn schrijven. Monique voelt een diepe verbondenheid met hem, mogelijk omdat zij ook altijd op zoek is naar manieren om zichzelf uit te drukken en erkend te worden. Ze wil begrijpen wat er psychologisch gebeurde vanaf het moment van zijn opname tot aan zijn dood. Zijn leven na de dans. Was beweging nog steeds zijn taal in zijn gedachten? Monique probeert zijn gedachten, zijn frustratie en angst te visualiseren – iets waarmee ze zich heel goed kan identificeren.

 

Inner Movement

Treading Water (werktitel)

Treading Water’ maakt deel uit van een andere serie die tijdens de expositie te zien is. Het verbeeldt de overweldigende golf van chaos en storm in het hoofd die je kunt ervaren tijdens een paniekaanval. Hiermee onderzoekt Monique haar eigen ervaringen met een paniekstoornis, die sinds 2017 een grote rol speelt in haar leven.