Het Nederlands fotografie-platform Photo31 organiseert in samenwerking met onafhankelijk curator Ioana Cobzaru haar eerste fysieke fine art fototentoonstelling in de Amsterdamse kunstruimte Atelier K84. Tijdens de expositie NEW VISION zal het werk van zes inspirerende hedendaagse kunstenaars tentoongesteld worden.

De expositie NEW VISION verkent in verschillende beeldtalen de huidige staat van de fine art fotografie en toont hoe de kunstenaars bijdragen aan stimulerende beeldcommunicatie in de roerige tijd waarin we leven. De deelnemende kunstenaars zijn:

Christian Arts

Frijke Coumans

Heleen Haijtema

Olivier van Hartingsveldt

Christine Mooijer

Mare Veen

Pioniers van nu.  NEW VISION is de naam voor de collectie van beeldende inzichten die Photo31 in haar tentoonstelling samenbrengt en toont de innovatieve staat van de beeld-makende mens. NEW VISION geeft hoop en biedt nieuwe perspectieven aan het medium van fotografie. In een tijd waarin beeldcultuur de boventoon voert zijn dit volgens Photo31 de pioniers die zich weten te onderscheiden van de schijnbaar eindeloze stroom aan beelden die ons dagelijks prikkelen.

 

Photo31.  Photo31 beoogt met al haar activiteiten een podium te bieden aan talent, volgers bekend te maken met het werk van de groten der aarde op het gebied van de fotografie en mensen met een voorliefde voor visuele media te verbinden en te inspireren. NEW VISION is een initiatief van Photo31 curatoren Astrid Verhoef en Anna Witkowska.

Ioana Cobzaru.  Ioana Cobzaru, onafhankelijk curator en beeldend kunstenaar, maakt in het samenstellen van tentoonstellingen gebruik van haar eigen ervaringen als fotograaf en zoekt de samenwerking en de wederzijdse inspiratie op in het contact met de kunstenaar. Ioana heeft ervaring met het organiseren van (internationale) fotografie events en exposeert periodiek haar eigen beeldende werk. Naast NEW VISION werkte zij recent aan een gecureerde expositie van hedendaagse kunst, waaronder fotografie, die te zien was tijdens Brussel Art Fair (25-27 november 2022).